Gezonde Kinderopvang

Meewerken aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met u als ouders spelen wij een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Het goede voorbeeld is ook aan ons, om dit uw kind mee te geven. Nathalie Bloem werkt bij Kivido en is tevens ambassadeur van Gezonde Kinderopvang vanaf het eerste uur.

“ Structurele aandacht op jonge leeftijd vergroot de kans op een gezondere leefstijl en betere gezondheid als kind én volwassene ”

Kivido werkt met de aanpak “Gezonde Kinderopvang” binnen de leeftijd van 0-4 jaar. Kinderen leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al op hele jonge leeftijd te voorkomen of uit te stellen.

Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor u,
medewerkers, kinderopvangorganisatie en de maatschappij.

Werken aan de gezondheid heeft niet alleen te maken met gezonde voeding en beweging. Ook de veiligheid in de omgeving, groen/natuur, sociaal-emotionele ontwikkelingen, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid en bescherming tegen de zon zijn hierin belangrijke thema’s.

Kivido is al voor een groot gedeelte goed op weg om mee te werken aan een goede basis voor de gezondheid van het jonge kind. Dat betekent niet dat wij nooit eens iets doen wat niet past bij deze aanpak. Wij letten juist op een goede balans!

Gezonde voeding:
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Daarom volgen wij de adviezen  voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:

  • vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbieden.
  • de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken, en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen. 
  • feestjes gezond vieren.  Daarom vragen we aan ouders om traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief.
  • ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. Onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
  • voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met de ouders/verzorgers afstemmen. We stemmen ook het geven van de eerste hapjes af.

Thema's binnen de Gezonde Kinderopvang:

BSO en KDV
Een aantal thema's komen niet dagelijks of wekelijks terug. Werken aan bescherming tegen de zon komt bijvoorbeeld alleen voor in een bepaalde periode in het jaar. Huidschade is schadelijk voor iedereen, maar vooral voor kinderen kunnen beschadigingen door uv-straling uit zonlicht nare gevolgen hebben; hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Bij kinderen in de groei gaat de celdeling zo snel dat niet alle beschadigde huidcellen zich kunnen herstellen voordat ze zich weer gaan delen. In beschadigde cellen ontstaan 'littekens' die kinderen hun leven lang met zich meedragen. Aan de buitenkant is dat niet te zien: de beschadigingen zitten diep in de huidcellen. Hoe meer 'littekens', hoe groter de kans dat een kind op latere leeftijd huidkanker krijgt. Daarom is bescherming tegen de zon zo belangrijk, juist voor kinderen. Kivido kiest ervoor om kinderen te weren, die niet ingesmeerd mogen worden. Als ouder mag u ook zelf altijd eigen zonnebrandcrème (factor 30 of hoger) meegeven. Dat is geen enkel probleem. Echter niet insmeren is geen optie voor ons.

Veel van de 11 thema's binnen de Gezonde Kinderopvang verwerken wij wel dagelijks in het ritme op de groep en het activiteitenprogramma (KDV/0-4 jaar). Dit jaar zullen wij de leeftijdsgroep van 4 - 12 jaar mee gaan nemen in deze aanpak. Diverse medewerkers volgen een training, het voedingsbeleid wordt onder de loep genomen en de Oudercommissie zal ons op dit punt adviseren.

Hierbij treft u een informatieve folder over zonnebescherming, die uit is gekomen tijdens de landelijke zonnetjesweek!

       

Peutervierdaagse

Peutervierdaagse

De peuter vierdaagse draagt bij om kinderen op jonge leeftijd in beweging te brengen en te leren hoe makkelijk wandelen in hun dagelijkse ritme en leefstijl past. Waarom is bewegen belangrijk? Bewegen is gezond. Als je genoeg beweegt, heb je een kleinere kans op ziektes van je hart of bloedvaten, diabetes, somber zijn of dementie. Het maakt ook je spieren en botten sterker.

Wij dragen graag bij aan een gezondere leefstijl voor kinderen! In de bijlage een wandeldiploma en stempelkaart op te gebruiken tijdens jou peuter vierdaagse.

Samen maken we gezond gewoon! Wij doen mee ! Jullie ook?

Download hier de Sticker-stempelkaart

Moestuinieren

Moestuin

Download hier tips voor het moestuinieren

Gezond 10 uurtje

Vind u het ook altijd lastig om een gezond tussendoortje te vinden? Dan verwijzen wij u naar deze gezonde recepten:

Pancakes

Recepten gezonde kinderopvang

009642_101336_GEZONDE KINDEROPVANG_donkerblauw_V2_RGB.jpg