Gezonde Kinderopvang 0-4 jaar

Meewerken aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met u als ouders spelen wij een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Het goede voorbeeld is ook aan ons, om dit uw kind mee te geven.

“ Structurele aandacht op jonge leeftijd vergroot de kans op een gezondere leefstijl en betere gezondheid als kind én volwassene ”

Kivido werkt met de aanpak “Gezonde Kinderopvang” binnen de leeftijd van 0-4 jaar. Kinderen leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al op hele jonge leeftijd te voorkomen of uit te stellen.

Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor u,
medewerkers, kinderopvangorganisatie en de maatschappij.

Werken aan de gezondheid heeft niet alleen te maken met gezonde voeding en beweging. Ook de veiligheid in de omgeving, groen/natuur, sociaal-emotionele ontwikkelingen, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid en bescherming tegen de zon zijn hierin belangrijke thema’s.

Kivido is al voor een groot gedeelte goed op weg om mee te werken aan een goede basis voor de gezondheid van het jonge kind.

Gezonde voeding
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Daarom volgen wij de adviezen  voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dat betekent onder andere dat wij:

  • vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbieden.
  • de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperken, en zorgen dat ze voldoende vezels binnenkrijgen. 
  • feestjes gezond vieren.  Daarom vragen we aan ouders om traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief.
  • ons houden aan vaste eetmomenten, waarbij we rustig aan tafel eten. Onze medewerkers eten samen met de kinderen, begeleiden ze bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie.
  • voor baby’s een eigen voedingsschema gebruiken, dat we met de ouders/verzorgers afstemmen. We stemmen ook het geven van de eerste hapjes af.

De thema's binnen de Gezonde Kinderopvang verwerken wij in het dagelijkse ritme op de groep en het activiteitenprogramma. Dit jaar zullen wij de leeftijdsgroep van 4 - 12 jaar mee gaan nemen in deze aanpak. Diverse medewerkers volgen een training, het voedingsbeleid wordt onder de loep genomen en de Oudercommissie zal ons op dit punt adviseren.