Algemeen

De KiviKinderRaad is sinds voorjaar 2018 bedacht en in het leven geroepen. Middels een directe oproep via de groepen aan alle KIVIDO kinderen van 7-12 jaar, hebben we de kinderen uitgenodigd raadslid te worden van deze Kinderraad.

De Kivikinderraad is een participatieproject om samen met en via de kinderen de ontwikkeling van KIVIDO in een ander daglicht te zetten. Deze ontwikkeling richt zich zowel op interne als op externe aspecten en biedt tal van kansen voor zowel de kinderen individueel, de kinderen als groep, maar ook voor KIVIDO als overkoepelende organisatie.

Samenwerken, samen denken en samen plezier maken zijn binnen de Kinderraad de belangrijkste pijlers voor dit participatieproject. Het zien, ervaren en bekijken door de ogen van een kind brengt ons nieuwe inzichten, kansen en uitdagingen welke wij individueel, maar ook samen en in samenwerking met externe partners en partijen graag aangrijpen.

Interne kinddoelen en externe doelen

Interne kinddoelen

Vanuit de KivKinderRaad komen, kindgerichte doelstellingen naar voren. Door het laten participeren van de kinderen in de KiviKinderraad en indirect binnen KIVIDO, werken we aan zelfontplooiing en ontwikkeling van kinderen. Het zelfvertrouwen, de sociale- en emotionele ontwikkeling en de zelfstandigheid worden door dit participatieproject gestimuleerd. Kinderen leren spreken in een groep, ontwikkelen inzicht in hoe zij hun mening of advies kunnen geven en leren met elkaar naar een eindresultaat te werken. Al deze aspecten werken mee aan een stuk zelfstandigheid waar elk kind voordeel van heeft in de nabije toekomst en in de huidige maatschappij. Ook het respect hebben voor elkaar, het accepteren van de mening of visie van een ander zijn hieraan onlosmakelijk verbonden.

Naast bovenstaande doelen werken we binnen de KiviKinderraad ook aan talentontwikkeling van het individuele kind. Elk kind heeft een talent. De één herkent zijn/haar talent de ander is hier nog naar op zoek, maar wij zijn van mening dat elk kind een talent heeft. In onze ogen is een talent niet altijd iets groots, meeslepends of bijzonders. Een talent schuilt juist vaak in de kleine dingen, bijvoorbeeld het voorlezen aan een jonger kind of het maken van prachtige tekeningen.

Voor elk kind is er de ruimte dit talent te laten zien en zich hierin comfortabel te voelen. Met begeleiding, ondersteuning en support vanuit KIVIDO, maar nog meer door de support vanuit de andere kinderen helpen wij elk kind zijn/haar talent naar voren te brengen.

Externe doelen

Naast de interne doelen hebben wij ook externe doelen welke zich richten op maatschappelijke- en sociale doelen. In dit geval treedt de KiviKinderraad ook op buiten de muren van KIVIDO en heeft het mogelijkheden zich als een maatschappelijk- en sociaal partner te manifesteren binnen de Hoeksche Waard.

Al geruime tijd werken wij samen met de cliënten van de Gemiva en Pameijer, een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook komen wij geregeld over de vloer bij de Peerdegaerdt; hier werken mensen met een verstandelijke beperking op de zorgboerderij. Daarnaast hebben wij regelmatig een gezamelijke activiteit met de ouderen van Zorgwaard en Alerimus waarbij jong en oud samen spelen, knutselen en beleven.

Middels de KiviKinderraad kunnen we deze samenwerkingen nog meer verdieping en inhoud geven. De kinderen binnen de raad hebben hierover goede ideeën en denken graag mee hoe we samen met bovenstaande doelgroepen activiteiten kunnen uitzetten, waardoor iedereen een leuke dag heeft.

Maar er is zoveel meer. Zo hebben we samen met de kinderen de vurige wens nog eens te kunnen sporten met kinderen met een handicap, te dansen met ouderen bij de Rembrandt en te koken met kinderen met een beperking. Samen spelen, samen leren en samen doen is hierbij het motto.

Dit geeft kinderen inzicht in hun eigen situatie, laat zien dat genieten en spelen ook in zoveel andere dingen kan voorkomen, dat niets gewoon is en tegelijkertijd niets raar is. Het is voor alle betrokken partijen een stukje bewustwording.

Daarnaast haalt het bepaalde doelgroepen uit hun huidige isolement en kan met kleine activiteiten een groot verschil gemaakt worden.

Een ander extern doel is het inzetten van de Kinderstem als panel voor de Hoeksche Waard. Als panel kunnen zij meedenken over de invulling van de Hoeksche Waard als het gaat om spelen zowel binnen als buiten, kindgerichte ontmoetingsplaatsen en overzichten over sociale aangelegenheden binnen de Hoeksche Waard. Een panel dat voor elk kindgericht onderwerp kan worden benaderd mee te denken en te participeren. Wij zien hierin kansen voor de gemeente, maar ook voor basisscholen en andere maatschappelijke- en sociale instanties. Een kind bekijkt de wereld immers anders en is wellicht nog een stuk toegankelijker dan een volwassene. Juist hierin zitten de kansen en mogelijkheden die benut dienen te worden.

Aanmelden

Samen met de kinderen vergaderen we elke schoolvakantie. Nieuwe kinderen zijn altijd welkom. Je kunt je aanmelden via activiteiten@kivido.nl

Deze KiviKindraad wordt begeleid door onze Activiteiten coördinator Roxanne Koesveld en Pedagogisch coach Agnes Zandbelt.

Deelnemers

De volgende kinderen nemen deel aan deze raad: Alessia (Villa Spui), Lucas (Villa Hil), Damian (Villa Hoek),  Sophie (Villa Rembrandt), Aleksander en Amelia  (Villa Parel).