Uk & Puk en VVE

Bij Kivido werken wij met het VVE programma Uk & Puk. Uk & Puk is een ontwikkelingsmethode die ervan uitgaat dat spelen ontdekken is en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen! Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het Pedagogisch kader kindercentra 0 - 4 jaar en de Taallijn in de kinderopvang de uitgangspunten. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagritme van onze locaties. Ook zijn er een aantal onderwerpen die aansluiten bij een gezonde leefstijl voor kinderen. Kivido is een gezonde kinderopvangorganisatie die werkt met de gezonde aanpak. Een gezonde start, dat willen wij voor elk kind!

Met Uk & Puk voldoen wij aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zoals die worden gesteld door de Wet OKE, en wordt een doorgaande leerlijn gegarandeerd. Op deze manier bieden wij ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar.

Maak  een afspraak voor een rondleiding...

Neem contact op voor meer informatie...


Wat kost kinderopvang?

Bereken uw Netto Kosten in onze handige rekentool.