21-07-21 Vakantieprogramma Kiviclub Zomer 2021

Beste collega's

Hier tref je de vakantieprogramma's aan van de Kiviclubs!

Kiviclub Crea Klus 8+ (locatie Villa & Co): week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Kiviclub Fonte: week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Kiviclub Heksenketel: week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Kiviclub Hil: week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Kiviclub Hoek: week 1, week 2, week 3, week 4,week 5 en week 6

Kiviclub Rembrandt : week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Kiviclub Strandhut: week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Kiviclub Sport 8+ (locatie SHO): week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 en week 6

Hele fijne zomer!

14-07-21: Aanpassing Landelijk Protocol Kinderopvang

Het Landelijke Protocol Kinderopvang heeft nog een aanpassing gedaan. Zie de gele arceringen.

04-07-21: Landelijk Protocol Kinderopvang aangepast

Het LandelijkPprotocol Kinderopvang is aangepast. Zie hieronder de aanpassing. Deze tekst is weer verwerkt in P15 Coronamaatregelen per locatie. Deze week zal er een nieuwe P15 komen, waarin is verwerkt hoe wij omgaan met ouders die weer binnen mogen komen.

Landelijk Protocol Kinderopvang

08-06-21: Toezicht & inspectie GGD Kinderopvang

Toezicht & inspectie GGD Kinderopvang

Onlangs is er een folder verschenen over de toezicht en handhaving binnen de kinderopvang. Deze info is erg interessant en geeft je een kijkje in de wet waaraan wij moeten voldoen.

Lees deze een keer goed door! Mocht je vragen hebben, dan hoor/lees ik het graag!

Nieuwsbrief

Toezicht & handhaving

MvG Nathalie Bloem

01-06-21: Nieuwe werkinstructie: W31 Handleiding Fruit in Bedrijf

W31 Handleiding Fruit in Bedrijf

Vandaag, dinsdag 1 juni, heeft Marie-Claire jullie gemaild over onze nieuwe leverancier voor het fruit. Zij heeft hiervoor een handleiding geschreven voor KDV/PSG ern BSO. Er zijn dus 2 handleidingen. Marie-Claire heeft alle groepen vandaag gemaild. Kijk hier dus ook even naar!

Deze verandering zal even wennen zijn, maar wij zijn ervan overtuigd de bestellingen binnenkort soepel gaan verlopen.

Mocht je vragen hebben, schroom niet deze te stellen!

W31 Handleiding Fruit in Bedrijf KDV/PSG

W31 Handleiding Fruit in Bedrijf BSO

28-05-21: Jaarverslagen, zonnebescherming en voeding 9-13 jaar

Jaarverslagen, zonnebescherming en voeding 9-13 jaar

Onlangs zijn de volgende jaarverslagen naar de GGD verstuurd:

  1. jaarverslag ongevallen en incidenten (organisatiebreed)
  2. jaarverslag MOS en klachten (organisatiebreed)

Verder staat er op de website een informatieve folder over zonnebescherming en een digitale krant over voeding bij kinderen tussen de 9 en 13 jaar.

Veel leesplezier!

07-05-21: Nieuwsbrief taakverdeling Pedagogisch Coaches

Lees hier de nieuwsbrief over de taakverdeling van de pedagogisch coaches!

05-05-21: brief/handleiding sneltesten Ministerie

Lees hier de brief vanuit het ministerie over de sneltesten die wij vrijwillig 2x per week kunnen gaan uitvoeren. Helaas krijgen wij de sneltesten voor de locaties die niet in een school zitten, later dan gepland. Wij houden jullie op de hoogte!

De locaties die in een schoolgebouw gevestigd zijn, krijgen ze via de um-er of leiding van school uitgedeeld.

Deze brief kun je zien als handleiding.

21-04-21: Update P15 Coronamaatregelen en nieuw protocol P17 locatie specifiek plan

De BSO's zijn weer open. Dat is natuurlijk geweldig, maar om open te kunnen en blijven, hebben wij in korte tijd locatieplannen moeten schrijven en nog overige plannen moeten aanpassen. Zo hebben het landelijke protocol Kinderopvang en de beslisboom ook een update gekregen. Locatieplannen liggen inmiddels ook bij de oudercommissieleden. Volgende week gaan de locatieplannen naar de ouders per mail.

Ter info:

P17 Locatie specifieke plannen (alleen BSO):
De locatieplannen liggen nu op de groepen. Hierin wordt omschreven hoe de situatie met basisgroepen/ruimtes etc in nov/dec was en hoe wij dit vanaf 19 april hebben ingedeeld. Dit moeten wij invullen om zo te laten zien, hoe wij een besmetting op de groep minimaliseren. Het mixen van kinderen, extra opvang bieden of ruildagen goedkeuren maakt namelijk dat er een grotere besmettingskans is. 

De opdracht is: doe wat je kan als organisatie!

In de plannen staat omschreven wat wij doen en waar we niet aan kunnen voldoen. Totdat het Generieke Kader is opgeheven, dienen wij te werken volgens dit plan en uiteraard houden wij ons nog steeds aan alle coronamaatregelen op de locatie.

P15 Coronamaatreglen per locatie (BSO/PSG/KDV)
P15 krijgt deze week een update en wordt dan naar de locaties verstuurd. Via de onderstaande link kunnen jullie zien wat erin is aangepast (geel gearceerd/landelijk protocol kinderopvang).

Lees je goed in en stel gerust vragen. De inspectie kan nu meer gericht zijn op de basisgroepen en de indeling van de mentoren. Check dus ook of de foto (BSO) van de mentor nog bij het juiste kind hangt en of er een juiste basisgroeplijst op de locatie hangt!!!!

P17 Locatie specifiek plan vind je per locatie op intranet en op de groep

Landelijk protocol Kinderopvang (hier is P15 op gebaseerd)

13-04-21: Update W22 Voedselhygiëne

Update W22 Voedselhygiëne

Werkinstructie 22 heeft een update gekregen. Lees hier wat de aanpassingen zijn geweest!

Mocht je vragen hebben, dan vernemen wij dit graag.

31-03-21: Update P12B Veiligheid en Gezondheid

Afgelopen maanden hebben wij veel op - en aanmerkingen binnen gekregen van jullie over P12B. Nog bedankt hiervoor!!!

Sommigen waren heel bruikbaar en uiteraard kwamen er ook meningen naar voren. Op sommige punten is 1 lijn getrokken. P12B is een protocol die wij MOETEN hebben en daar ook naar dienen te handelen. De GGD kijkt altijd heel goed naar dit protocol en het ped. beleid en wat zij daarvan terug zien op de groep.

Hier kun je P12B vinden met de aanpassingen in het rood. Veel onderdelen zijn algemener gemaakt of anders verwoord. Doe je nu iets op de groep wat hier anders in beschreven staat, dan ga je hierover in gesprek met je unitmanager. Niets doen of niets veranderen, is helaas niet ok en kan ons een boete/handhaving opleveren. Dus blijf aub in gesprek met je collega's en de unitmanager hierover!

Kun je de link niet opnemen, neem dan contact op met Nathalie B.

17-03-21: Nieuw Protocol 16 Handelingsperspectief

Nieuw protocol:

Alle kinderopvangorganisaties in NL hebben inmiddels een handelingsperspectief op geschreven over hoe te handelen bij een positief geteste medewerker of kind. Wij hebben deze ook gedeeld met de oudercommissie en wellicht is dit voor jullie ook interessant.

Mocht je vragen hebben dan vernemen wij, de unitmanagers en ik, het graag!

MvG Nathalie B.

Bekijk hier P16 Handelingsperspectief

12-03-21: Update W20 BHV en EHAK

Werkinstructie "W20 Bedrijfshulpverlener" heeft een update gekregen en een nieuwe naam. Vanaf heden heet deze werkinstructie "W20 BHV en EHAK". Hierin staat duidelijk omschreven hoevaak wij de BHV en EHAK dienen te herhalen.

Verder kun je lezen hoevaak wij een ontruimingsoefening plaats laten vinden.

Mag je eigenlijk wel alleen werken wanneer je een EHAK diploma hebt, maar je alleen in het gebouw achterblijft wanneer je collega met pauze gaat? Mag hij/zij dan wel of niet het gebouw verlaten? Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de BSO op uitstap is en de school dicht vanwege de vakantie. KDV zit in hetzelfde gebouw.

Lees het hier!

23-02-21: Update Ped. Beleid KDV en PSG

Het Ped. Beleid van KDV en PSG zijn samengevoegd. In dit beleid is ook opgenomen hoe wij omgaan met VE-locaties en wat wij hiervoor doen. In het rood is aangegeven wat er is toegevoegd.

Het Ped. Beleid van BSO heeft alleen een kleine update gehad bij de locaties. Deze hoef je verder niet door te nemen.

Kijk hier naar de vernieuwde versie.

11-02-21: Update P2 Wiegendood

P2 Wiegendood heeft een update gekregen. Alles is weer gecheckt op www.veiligheid.nl.

In deze versie treffen jullie de aanpassingen. Op intranet staat de definitieve revisie.

11-02-21: Update P1 Ziekten en ongevallen

P1 Ziekten en ongevallen heeft een update gehad. Jullie treffen deze nu onder de naam P1 Ziekten. Kijk hier voor alle aanpassingen en lees je even goed in. Op intranet staat het definitieve protocol. Voor de instructies omtrent ongevallen en incidenten verwijs ik je door naar W8 registratie ongevallen en incidenten.

27-01-21: Aanpassingen in beleid

Er zijn een aantal updates geweest:

F2 Inhoud EHBO doos rev. 5 is nu van kracht
De EHBO doos dient weer nagekeken te worden of deze de juiste artikelen bevat. Wij volgen hierin de landelijke richtlijnen.

P8 ICT-Telefonie rev. 4 is nu van kracht
Lees deze een keer goed door. Officegrip is vervangen voor Nemesys.

W8 registratie ongevallen en incidenten rev. 8 is nu van kracht.
Lees deze ook weer eens goed door. De aanpassingen/toevoegingen staan in het rood vermeld.

Klik de documenten aan om naar de gewijzigde stukken te gaan en lees je weer even goed in.

21-01-21: Centrum Vertrouwenspersonen Plus is veranderd van naam.

Centrum Vertrouwenspersonen Plus is veranderd van naam. Vanaf 1 januari 2021 is dit Centrum Vertrouwenspersonen Plus, collectief kinderopvang geworden.

Het stappenplan bij een collega die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vertoont naar een andere collega is hierdoor aangepast. Check hier het stappenplan en de nieuwe flyer van stop ongewenst gedrag.

18-01-21: Update van het Opleidingsbeleidsplan

Het opleidingsbeleidsplan van Kivido heeft een update gekregen! Lees hem hier eens een keer goed door, wanneer je thuis aan het werk bent.

Opledingsbeleidsplan

Wist je dat deze ook door ouders gelezen moet kunnen worden? Print hem uit en vervang hem voor de oude versie!

08-01-21: Wij spelen buiten!

Doe jij mee? Wij spelen buiten!

Je hoort regelmatig het advies voorbij komen dat kinderen buiten moeten spelen. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is minimaal 1 uur buitenspelen per dag! Of de kinderen nu in de tuin spelen, in de speeltuin of je ze meeneemt naar het bos. Dat maakt niet uit; buiten is buiten!! Maar waarom is buiten spelen zo goed voor kinderen?

Natuur biedt kinderen niet alleen buitenlucht, maar helpt ze de verbinding met hun omgeving te maken, stimuleert hun creativiteit en helpt mentale barrières en angsten te overwinnen. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen. De patronen in bomen, bladeren, open ruimtes werken rustgevend op het menselijke brein. Kinderen worden, net als volwassenen, kalm van natuur. Regelmatig ervaren en ontdekken van de natuur stimuleert het mentale en fysieke welzijn van kinderen en ondersteunt de regulatie van hun immuunsysteem, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen. Lekker rommelen en vies worden tijdens het spelen heeft een functie. Natuur prikkelt ook de nieuwsgierigheid. Buiten spelen is dus op heel veel vlakken gezond. Lichamelijk, mentaal en sociaal. Buiten spelen heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Kinderen die veel (buiten)spelen hebben een betere hersenontwikkeling en leervermogen dan kinderen die weinig en/of binnen spelen.

 Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten zijn en daarom is er een aftekenlijst om in te kleuren samen met de kinderen. Elke keer als je een uur per dag buiten bent gewees,  kan er een vakje ingekleurd worden. Zullen we kijken wie er aan het einde van het jaar het meeste buiten is geweest?!

Klik hier voor de afvinklijst!

04-01-21: Wat doet de coronacrisis met jonge kinderen?

Bekijk hier een goed artikel over wat de crisis doet met jonge kinderen. Veel leesplezier!

Artikel :Wat doet de coronacrisis met jonge kinderen?