Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus beheerst op dit moment nog heel Nederland en alle landen daarbuiten. Kivido heeft diverse aanpassingen verricht om Coronaproof de kinderen op te vangen en zorg te dragen voor haar medewerkers. Op elke groep hangt een coronaprotocol specifiek voor die locatie en worden ouders op de hoogte gehouden via klasbord, mails vanuit directie en/of informatie die ophangt op de locatie.

Uiteraard houden wij elke dag het nieuws goed in de gaten en nemen wij alle maatregelen die ons voorgeschreven worden door de Rijksoverheid en het RIVM. Hieronder treft u diverse maatregelen die wij hanteren voor op de groepen:

  • wij zorgen dat de kinderen en wijzelf regelmatig onze handen wassen met water en zeep;
  • wij leren de kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun ellenboog;
  • wij gebruiken papieren zakdoekjes wanneer wij moeten hoesten of niezen en wij gooien deze direct weg;
  • wij houden de overdracht kort en vragen u niet langer dan noodzakelijk op de groep aanwezig te zijn. Uiteraard kunt u de groep altijd nog even bellen voor meer informatie over de dag. U mag wel op de groep komen, maar om de rust te bewaren en drukte op de groep te voorkomen, vragen wij u de overdracht kort te houden;
  • Zieke of verkouden kinderen weren wij of laten wij ophalen. Zie hiervoor de laatste versie van de beslisboom.
  • Bekijk hier de nieuwste versie van Protocol Kinderopvang & Covid 19 voor de algemene regelgeving.
  • De medewerkers dienen voor aanvang van werkzaamheden een gezondheidscheck thuis uit te voeren. Wanneer zij 1 vraag met ja beantwoorden, dan nemen zij direct contact op met hun leidinggevende om vervolgstappen te bespreken. Zij zullen niet naar de locatie komen.

Heeft u vragen met betrekking tot de opvang of de praktijk? Dan kunt u deze stellen aan de unitmanager of een mailstruren naar  info@kivido.nl.