Gastouder opvang

U heeft behoefte aan persoonlijke, flexibele opvang voor uw kind, het liefst in een huiselijke omgeving? Dan is opvang door gastouders de ideale oplossing! 

Het gastouderbureau van Kivido helpt om een verantwoorde keuze te maken bij de opvang van kinderen met de leeftijd vanaf zes weken tot 13 jaar.
Wij verzorgen de bemiddeling tussen vraagouders en gastouders.

Op een zorgvuldige wijze worden wensen en mogelijkheden onderzocht. Als een koppeling tot stand is gekomen en een overeenkomst van opdracht is afgesloten, bieden wij deskundige begeleiding en ondersteuning aan zowel vraagouders als gastouders. Wij zorgen voor deskundigheidsbevordering van gastouders door het organiseren van onder andere een introductiecursus, themabijeenkomsten en een EHBO-cursus. Ook worden thema-avonden voor vraagouders georganiseerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Commijs

U wilt gastouder worden:

Als gastouder bepaal je zelf welke dagen je werkt en hoeveel kinderen je wilt opvangen. Je kunt zelf een persoonlijke invulling aan een dag geven, doordat je tijdens de opvang van de kinderen activiteiten kunt ondernemen die jou aanspreken.

Voor de ene gastouder is dit knutselen, de andere gastouder wandelt graag en weer een ander houdt erg van lezen of muziek. Je bent heel zelfstandig bezig met jouw gastkinderen. Naast de opvang en verzorging van deze kinderen vormt het contact met de ouders een belangrijk onderdeel van jouw werk. Met hen bespreek je jouw visie op de opvang, jouw manier van denken over verzorgen, voeding, spelen, ontwikkeling en jouw keuze voor dit beroep. Je communiceert niet alleen mondeling met hen, maar ook schriftelijk. 

Elke gastouder in Nederland moet gekwalificeerd zijn. Als gastouder moet je beschikken over een diploma (MBO 2 Helpende Zorg & Welzijn uitstroom gastouder). Er zijn meerdere opleidingen (voor de zorg, welzijn en kinderopvang) die direct al aan deze kwalificatie-eis voldoen. Als je twijfelt of je aan de hand van je opleiding al gekwalificeerd bent, dan kun je contact opnemen met ons. Daarnaast beschik je over een actueel certificaat Kinder-EHBO en over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor jezelf en voor je volwassen huisgenoten. Wij ondersteunen jou actief in de voorbereidende fase om de benodigde papieren op orde te krijgen. Tijdens je eerste kennismaking met ons - het intakegesprek - gaat de Coördinator Gastouderbureau hier uitvoerig op in. 

Wilt u gastouder worden?
Heeft u er altijd al over nagedacht en durfde u nooit eerder die stap te zetten? Als u zich aanmeldt, komt de bemiddelingsmedewerkster bij u thuis voor een intakegesprek. Als gastouder kunt u zelf bepalen welke dagen u beschikbaar bent om de zorg voor de kinderen van werkende of studerende ouders op zich te nemen. U ontvangt hiervoor vanzelfsprekend een vergoeding en kunt de opvang in uw eigen huis combineren met de zorg van uw gezin. Als gastouder werkt u zelfstandig. Natuurlijk ondersteunt onze bemiddelingsmedewerkster u met de begeleiding en training. Daarnaast helpt het gastouderbureau u met het maken en vastleggen van goede afspraken met de ouders waarvan u kinderen gaat opvangen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Commijs.

Maak  een afspraak voor een rondleiding...

Neem contact op voor meer informatie...


Wat kost kinderopvang?

Bereken uw Netto Kosten in onze handige rekentool.